Swadhyay Pariwar | We Love Pandurang Shastri Athavale Water conservation

Water conservation

જળ સંરક્ષણ...
ભૂગર્ભ જલ સંચય અને નિર્મલ નીર દ્વારા: જળ સંરક્ષણ અને સંચાલનના બે પ્રોજેક્ટ, સ્વાધ્યાય પશ્ચિમ ગુજરાતના અર્ધ-સુકા ભાગોના મોટા ભાગોનો ચહેરો બદલી રહ્યા છે જ્યાં ભૂગર્ભ જળ સંસાધનો ખાલી થઈ ગયા છે. ભૂગર્ભ જળ સંસાધનોના અતિશય વપરાશ અને આંધળા ઉપયોગથી પાણીના કોષ્ટકને પાંચસો ફૂટથી પણ નીચા દબાણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યજી દેવાયેલા કુવાઓનું પુન: ચાર્જ કરીને (જળાશયોને ફરી ભરવા દ્વારા) અને તળાવોમાં વહેતું પાણી ભરીને, સ્વાધ્યાયે અદ્ભુત પરિણામો આપ્યાં છે.

Post a Comment

0 Comments