યોગેશ્વર ભગવાનની આરતી | Yogeshwar Bhagwan Ni Aarti

સ્વાધ્યાય પરિવાર આરતી ગુજરાતી માં : દુઃખ હરતા ભય ત્રાતા.

 

 
yogeshwar bhagwan aarti yogeshwar bhagwan aarti in gujarati pdf yogeshwar bhagwan aarti lyrics yogeshwar bhagwan aarti in gujarati jay yogeshwar bhagwan aarti jay yogeshwar bhagwan aarti in gujarati jay yogeshwar bhagwan aarti lyrics jay yogeshwar bhagwan aarti in hindi lyrics jay yogeshwar bhagwan aarti mp3 download yogeshwar bhagwan aarti marathi lyrics yogeshwar bhagwan aarti marathi yogeshwar bhagwan aarti aarti yogeshwar bhagwan aarti audio yogeshwar bhagwan aarti aarti lyrics aarti yogeshwar bhagwan yogeshwar bhagwan aarti book yogeshwar bhagwan aarti bhajan yogeshwar bhagwan aarti chanting jay yogeshwar bhagwan aarti in english yogeshwar bhagwan aarti full lyrics yogeshwar bhagwan aarti free download yogeshwar bhagwan ni aarti gujarati ma jay yogeshwar bhagwan aarti in gujarati lyrics jay yogeshwar bhagwan aarti in gujarati pdf yogeshwar bhagwan ni aarti lyrics in gujarati yogeshwar bhagwan aarti in hindi yogeshwar bhagwan aarti in hindi lyrics jay yogeshwar bhagwan aarti marathi jay yogeshwar bhagwan ki aarti jay yogeshwar bhagwan aarti pdf jay yogeshwar bhagwan aarti marathi pdf yogeshwar bhagwan ki aarti jay yogeshwar bhagwan aarti marathi lyrics yogeshwar bhagwan ni aarti yogeshwar bhagwan aarti online yogeshwar bhagwan aarti original swadhyay aarti jay yogeshwar bhagwan jay yogeshwar bhagwan aarti in telugu yogeshwar bhagwan aarti video download yogeshwar bhagwan aarti with lyrics yogeshwar bhagwan aarti youtube

 

યોગેશ્વર ભગવાન ની આરતી | Yogeshwar Bhagwan Ni Aarti | Swadhyay Parivar

દુઃખહર્તા ભયત્રાતા , આનંદના દાતા , પ્રભુ !
આવ્યો છું તવ દ્વારે ( ૨ ) કરુણા કરનારા ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
તું છે પરમ કૃપાળુ , મંગળ કરનારા , પ્રભુ !
ભટકી ભટકી આવ્યો ( ૨ ) શરણે હું તારા ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
બુદ્ધિમંદ ઘણો છું ( ને વળી ) , શૂન્ય કર્મ મારાં , પ્રભુ !
ભાવતણો હું ભિખારી ( ર ) મા સમ તું દાતા ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
દોડું વિશ્વમહીં તવ કાજે , શક્તિના દાતા , પ્રભુ !
થાક્યા પ્રાણ વિશે પણ ( ૨ ) ચેતન ભરનારા ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
વિશ્વે તુજ સંતાનો સઘળાં , ભૂલી ફરે તુજને , પ્રભુ !
ભાવ - ભતિ દે સૌને ( ર ) લાવું તવ ચરણે ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
વેદ - સ્મૃતિ વિસરાયાં ને , મા સંસ્કૃતિ રડતી , પ્રભુ !
આંસુ લૂછવા કાજે ( ૨ ) બલ દેજે મુજને ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
નાનો ખૂબ છતાં હું તારો , તવ શક્તિ અભિમાન , પ્રભુ !
એકલ તારા કાજે ( ૨ ) અર્પી દેવા પ્રાણ ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
સ્વાર્થી વિશ્વ સકલ આ , તું જ સખા સાચો , પ્રભુ !
તવ વિશ્વાસે રમતો ( ૨ ) વિશ્વે ભૂલી ભાન ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !
અદ્વૈતે આનંદ દીસે એ , વેદ ખરે વદતા , પ્રભુ !
દ્વૈતે મિલન મધૂરું ( ૨ ) માણું હું ઘનશ્યામ ;
જય યોગેશ્વર ભગવાન !

Post a Comment

0 Comments